Програма Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от противоепидемичните мерки - travel studio

София, ул. Денкоглу 17, +359 2 / 950 62 23, +359 878 686 535 , +359 889 680 867, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Програма Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от противоепидемичните мерки

 

 

  

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.03.2021 г., дружество „ТРАВЕЛ СТУДИО“ ООД  има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-1223 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Заявление: № BG16RFOP002-2.095-1223 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.  Обща стойност: 30 907,10 лв.
Начало: 12.03.2021 г.         Край: 12.06.2021 г. 

back to top